به گزارش اخبار بانک، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش که اولین شرکت تازه وارد بورس محسوب می شود (۱۳ خرداد با کشف قیمت ۶۵۰ تومانی هر سهم ) ، گزارش عملکرد شهریور و ۹ ماهه را منتشر کرد.

بر این اساس،”سپ” دردوره یک ماهه منتهی به شهریور ، ۱۱۸٫۱ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات کارتخوان، فعالیت اینترنتی، موبایل، قبوض و سایر کارمزدها داشته است.

همچنین این شرکت ۱۸۰ میلیارد تومانی که دارای سال مالی منتهی به آذر است، براساس عملکرد ۹ ماهه، ۹۴۲٫۲ میلیارد تومان درآمد داشته که معادل ۷۲ درصد درآمد پیش بینی شده سال مالی جاری است.

بنابراین گزارش، دو بانک سامان و رفاه کارگران به ترتیب با ۳۱٫۷ و ۲۷٫۵ درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت بورسی حضور دارند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63417/تحقق-۷۲-درصدی-پیش-بینی-سود-پرداخت-الکترونیک-سامان