به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، بانک‌هایی که از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند و هنوز این بدهی را با بانک مرکزی تسویه نکرده‌اند، موظف به تسویه کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/234372/نقدی-بر-دستور-امروز-رییس-کل-بانک-مرکزی