به گزارش اخبار بانک به نقل از خبرآنلاین، زمانی که قیمت طلا در حال افزایش است،تمایل دارد که این افزایش به سرعت و بدون هیچ گونه تثبیتی ادامه یابد.

قیمت طلا به طور مشخص می خواهد که در نقطه محوری قرار بگیرد.رکورد های سریع حتی برای دوره های کوتاه مدت نشان از تمایل قیمت طلا برای باقی ماندن در قیمت های بالاتر دارد.

قیمت طلا در اواخر ماه آگوست به ۱۱۶۸ دلار کاهش یافت.به طور تاریخی،این شیب تغییر از یک رکورد سریع پیروی کرده است،اما کامل نیست.این کاهش بیشتر شبیه یک دوره تثبیت است.

شاهد این روندکاهشی دو ویژگی است:اول اینکه افت سرعت نسبت به هفته قبل بسیار کند است و این دلیل نزدیک بودن پیش بینی ها به واقعیت است.

دوم اینکه در بازار آتی برای بازگشت به قیمت های بالای قبلی و بالاتر نشانه ای دیده نمی شود و نشانه ها از ادامه روند نزولی قیمت دارد.به عبارت دیگر، الگوی تثبیت بر روی قیمت های برگشت ناپذیر متوقف شده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63359/طلا-بازار-جهانی-سقوط-آماده-می-شود