همچنین هر یورو ثابت ماند و ۲۱ هزار و ۵۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.

درعین حال هر پوند انگلستان، ۲۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومان و هر ین ژاپن ۱۶ هزار و ۲۸۰ هزار تومان است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180519/پاسخ-منفی-دلار-به-اندازه-جیب-ایرانی‌ها-عبور-ناتو-گونه-یورو-از-21-هزار-تومان