به گزارش بنکر (Banker)، این ویژه نامه که در ۱۲۰ صفحه منتشر شده، شامل گفت و گویی تفصیلی با دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک با عنوان «راه ۹۰ ساله بانک و آینده پیش رو»، یادداشت هایی از اعضای هیات مدیره و سایر مدیران ارشد بانک است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/234273/انتشار-ویژه-نامه-۹۰-سالگی-بانک-ملّی