علی بیگ زاده به سنا گفت: با مجوز سازمان بورس و در پی راه اندازی اولین شرکت رتبه بندی، امکان انتشار اوراق بدهی برای شرکت هایی که حائز رتبه اعتباری مناسب باشند بدون رکن ضامن فراهم شد.این موضوع می تواند کمک شایانی برای تسهیل انتشار اوراق و کاهش هزینه های انتشار باشد.

وی توضیح داد: بر اساس تجارب بین المللی، شرکت های با رتبه اعتباری مناسب با نرخ کمتر تامین مالی می کنند و خریداران اوراق با اطمینان ایجاد شده به موسسات رتبه بندی و ریسک کمتری که در این انتشارها متحمل خواهند شد بازده کمتری دریافت می کنند، این موضوع به نظم بخشی نرخ ها بر اساس فرایند بازار و ریسک و بازده کمک خواهد کرد.

بیگ زاده افزود: بازار سرمایه باید با استفاده از ظرفیت این تجارب، به سمت امکان تامین مالی مستقل از ضمانت های سیستم بانکی و فیزیکی حرکت کند و نرخ تامین مالی بر مبنای ریسک محاسبه شده در موسسات رتبه بندی مبنای عمل قرار گیرد. البته با توجه به نو بودن این تجارب در ایران و پیچیدگی های موجود در صنعت رتبه بندی قطعا عدم تحمیل ریسک غیرعادی به بازار بدهی در صدور مجوزها مد نظر قرار خواهد گرفت و صیانت از حقوق خریداران اوراق از نکات مهم و قابل تامل در این رابطه محسوب می شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63329/امکان-انتشار-اوراق-جدید-شرکت-های-معتبر-فراهم