به گزارش بنکر (Banker)، هم اکنون نرخ ها در بازار آزاد یا تلفنی به شرح زیر می باشد:


🔷دلار تهران ۱۷۴۰۰ تا ۱۷۵۰۰

🔷دلار مشهد ۱۷۳۰۰ تا ۱۷۴۰۰

🔷حواله دلار ۱۷۲۰۰ تا ۱۷۲۵۰

🔷سلیمانیه عراق ۱۷۲۵۰ تا ۱۷۳۵۰

🔷هرات افغانستان ۱۶۷۰۰ تا ۱۶۸۰۰

🔷درهم دوبی ۴۶۰۰ تا ۴۶۵۰

🔷دلار دوبی ۱۶۹۰۰ تا ۱۷۱۰۰

🔶سکه ۵۱۲۰،۰۰۰ تا ۵۱۵۰،۰۰۰

🔶 مثقال ۲۲۵۵،۰۰۰ تا ۲۲۶۰،۰۰۰

منبع خبر: http://banker.ir/news/234243/سکه-۵-میلیون-شد-دلار-می-تازد