جمع درآمدهای عملیاتی این شرکت از ابتدای سال تاکنون حاصل فروش بیش
از ۳۱۵ هزار تن انواع سیمان این شرکت، به ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال رسیده است
که از لحاظ مقدار ۳ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

به
نظر می رسد که افزایش مجدد نرخ های فروش در ماه های آینده، با مسائل و ریسک‌های
مهمی از جمله کاهش قابل ملاحظه مقادیر فروش همراه خواهد بود، کمااینکه در ماه‌های
اخیر نیز شاهد رکود مجدد در فعالیت های ساخت و ساز به عنوان اصلی ترین بخش مصرف
کننده سیمان و همچنین مشکلات صادرات و حمل و نقل صادراتی سیمان با توجه به تحریم
ها، هستیم.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180410/رشد-درآمد-سیمان-فارس-علی‌رغم-کاهش-فروش-رکود-بخش-ساخت‌وساز-ریسک-مهم-صنعت-سیمان