به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز،جمع درآمدهای عملیاتی شرکت تا پایان شهریور ماه به ۹ هزار و ۲۲۴
میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، بیش از ۳۸ درصد
افزایش یافته است.


در خصوص اثرات سود و زیانی افزایش نرخ های فروش محصولات شرکت، با
توجه به رشد شدید قیمت نهاده های تولید این شرکت از جمله لوبکات و روغن وارداتی
شرکت، نمی توان تا ارائه صورت های مالی شش ماهه اظهار نظری داشت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180411/رشد-قیمت-روغن-موتور-در-شهریور-ماه-هم-ادامه-یافت-افزایش-شدید-نهاده‌های-تولید-شبهرن