به گزارش بنکر (Banker)، یدالله ملکی توضیح داد دکه این بانک خصوصی در پرداخت وام به یک متقاضی سود بیش از مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرنده دریافت کرد که با شکایت متقاضی در دادسرا تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جریمه شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/233220/یک-بانک-خصوصی-در-مازندران-جریمه-شد