به گزارش بورس
نیوز، محمدرضا تابش درباره حدود ۱۸ میلیارد دلاری که به سامانه نیما ارائه
نشده است، گفت: در هر صورت نظام ارزی کشور تابع مقررات و ضوابط خاصی نیست و
در صورتی که روند بازار ارز عادی بود صادرکنندگان اختیار داشت ارز را برای واردات
کالا اختصاص دهد یا ارز را به فروش برساند البته باید نظارت بانک مرکزی اعمال شود.

نباید درباره سرنوشت
حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات فرافکنی کرد

نماینده مردم
اردکان در خانه ملت ادامه داد:اینکه در برخی اخبار آمده سرنوشت حدود ۱۸ میلیارد
دلار ارز حاصل از صادرات شفاف نیست به نوعی فرافکنی محسوب می شود.

تابش در ادامه تصریح
کرد:بطور مثال تولید دو سوم صنایع فولاد کشور به الکترود گرافیتی وابسته است که
این محصول از خارج از کشور وارد می شد و در صورت عدم واردات،تولید صنایع فولاد با
مشکل جدی روبرو می شود.

تبادل ارز ناشی از
صادرات و واردات تحت نظر حاکمیت انجام شود

وی ادامه داد:در
حال حاضر شرایط اقتصادی عادی نبوده که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند،
بنابراین باید تبادل ارز ناشی از صادرات و واردات تحت نظر حاکمیت انجام شود.

عضو کمیسیون
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: باید سطح نظارت بر شرکت های
فولادی و پتروشیمی ارتقا یابد تا تمام ارز صادراتی را به مصرف نرسانند و ارز مورد
نیاز را از طریق سامانه تهیه کنند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180406/ضرورت-ارتقاء-سطح-نظارت-بر-شرکت‌های-فولادی-و-پتروشیمی