به گزارش بنکر (Banker)، جعفر الرسول الحمدانی در نشست تجاری ایران و عراق با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار داشت: هنگامی که عراق با مشکلات جنگ و داعش درگیر بود ایران در کنار عراق باقی ماند و حتی همکاری ایرانی ها بعد از پایان درگیری‌ها نیز ادامه یافت، بنابراین بر عراقی ها واجب است که این لطف بزرگی ایران را پاس بدارند و اگر ایران دچار هرگونه فشار و تحریم شود ملت و حکومت عراق کنار ایران خواهد بود و به عنوان بخش خصوصی عراق اعلام می‌کنیم که به صورت فعال با ایران همکاری خواهیم کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/233208/تمایل-عراقی‌ها-به-ایجاد-بانک‌-مشترک-با-بانک‌های-خصوصی-ایران