به گزارش بنکر (Banker)، محمود شایان در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ اداره امور شعب استان مرکزی که با حضور اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه دو کشور و روسای حوزه ها، شعب، دوایر ستادی و کارشناسان اداره امور شعب برگزار شد، اولویت نخست و مهم این بانک را جلب رضایت مندی مشتریان و مردم دانست و اظهار کرد: کارکنان بانک به عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی، مهمترین نقش را در جذب منابع و مشتریان دارند و از این رو باید همواره مورد حمایت قرار گیرند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/233180/نقش-بی-بدیل-بانک-ملی-در-اقتصاد-بانک-محور-کشور