همچنین، در صورت‌های مالی تلفیقی، موجودی زمین و ساختمان شرکت‌های
گروه بدون تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته، به ترتیب ۵۳۳ و ۱٫۸۰۰ میلیارد ریال ثبت
گردیده است و همچنین، ارزش پروژه‌های در جریان ساخت تلفیقی نیز در سال گذشته،
مبلغ ۷۶ میلیارد ریال و مربوط به پروژه
مجموعه تفریحی بهشت چمستان شناسایی‌شده است که این موضوع نشان‌دهنده فعالیت اندک
شرکت در ایجاد و ساخت پروژه‌های جدید و همچنین، کاهش فروش پروژه‌های قبلی اتمام
یافته توسط آن است، به‌گونه‌ای که درآمد تلفیقی گروه در سال گذشته ۱۲۸ میلیارد
ریال بوده است و این در حالی است که این درآمد در سال قبل از آن، به بیش از ۷۶۰
میلیارد ریال رسیده بود.

درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی عمدتاً از محل سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری
در سهام شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

ترکیب درآمدهای عملیاتی سرمایه‌گذاری شرکت اصلی در جدول زیر
ارائه شده است:


درآمدهای عملیاتی از محل سود سهام دریافتی نسبت به سال
گذشته ۲۶ درصد افت داشته است که ناشی از کاهش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه بوده
است. بااین‌حال، سود فروش سرمایه‌گذاری‌های شرکت اصلی نسبت به سال قبل از آن، ۸۰
درصد افزایش داشته است و به‌این‌ترتیب بخش عمده‌ای از کاهش سود سهام دریافتی از
محل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها جبران شده است.

بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت، هیئت‌مدیره
شرکت پیشنهاد تقسیم سود ۹۰ ریالی را به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارائه نموده
است. انتظار می‌رود مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با توجه به مهلت‌های قانونی، تا
پایان ماه جاری برگزار گردد.


منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180350/نگاهی-اجمالی-به-صور‌ت‌های-مالی-حسابرسی-نشده-سالیانه-شرکت-شاهد-افت-درآمد-و-سود-تلفیقی-شرکت-در-مقایسه-با-سال-گذشته