دکتر بیگدلی به سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور اشاره کرد و گفت: براساس این سند، ایران از لحاظ سرانه مطالعه در کشور باید جزو ۱۵ کشور نخست دنیا و کشور اول در خاورمیانه باشد که با این جایگاه فاصله داریم.

وی در عین حال تاکید کرد: مدارس و دبیرستان ها نقش اساسی در افزایش سرانه مطالعه دارند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63244/مدیرعامل-بانک-ملت-منطقه-۱۶-تهران-زنگ-مهر-نواخت