به گزارش بورس نیوز، مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس هاشم نامور با اعلام این خبر گفت: واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز پالایشگاه
بندرعباس با ظرفیت ۵۰ هزار بشکه در روز از نظر ظرفیت اسمی بزرگ‌ترین واحد پالایشگاه
است که با راه‌اندازی آن تا پایان مهر ماه، ظرفیت تولید نفت
گاز مرغوب پالایشگاه به حدود ۱۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

 مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس افزود: با راه‌اندازی این
واحد، گوگرد موجود در نفت‌گاز تولیدی پالایشگاه از
۱۰ هزار
پی‌پی‌ام به کمتر از
۵۰ پی‌پی‌ام کاهش می‌یابد و کیفیت نفت‌گاز تولیدی پالایشگاه به
میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و مطابق با استانداردهای یورو
۴ خواهد بود.

پیشرفت ۸۷,۵ درصدی طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاه بندرعباس

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس
میزان پیشرفت کلی طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه بندرعباس
را
۸۷,۵ درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان امسال به
بهره‌برداری کامل برسد
.

وی تاکید کرد: بخش ایزومری‌سازی
(Isomerization)
واحد ایزومریزاسیون طرح افزایش
ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاه بندرعباس نیز از دیگر بخش‌هایی است که در آستانه راه‌اندازی
قرار دارد
.

نامور تصریح کرد: از مجموع واحدهای باقی‌مانده
این پروژه، واحد بازیافت گوگرد هم اکنون در حال ساخت و تکمیل شدن است که تاکنون
۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به
بهره‌برداری برسد
.

به گزارش بورس نیوز، طرح افزایش ظرفیت
تولید بنزین و بهبود کیفیت فرآورده‌های تولیدی از طرح‌های مهم شرکت پالایش نفت
بندرعباس است که برای تکمیل واحدهای این پالایشگاه و با هدف افزایش ظرفیت تولید
بنزین و ارتقای کیفیت و کمیت فرآورده‌های نفتی و حفظ و صیانت از محیط زیست اجرا
شده و به موجب آن، کیفیت بنزین تولیدی بر اساس استاندارد یورو
۵ (EURO 05) و نفتگاز تولیدی نیز بر اساس استاندارد
یورو
۴ خواهد بود.

در این طرح، احداث واحدهای مهمی نظیر
تصفیه نفتای سبک و سنگین، تبدیل کاتالیستی، ایزومریزاسیون، تصفیه هیدروژنی نفت‌گاز،
تصفیه گاز با آمین، تصفیه آب‌های ترش، بازیافت و جامدسازی گوگرد، مخازن جدید و
همچنین واحدهای جدید آب برق و بخار از جمله واحدهای تولید برق، بخار، آب‌شیرین کن،
واحد آب گردشی خنک‌کننده، ازت، هوا، سوخت و … در نظر گرفته شده است
.

واحد بنزین‌سازی این پروژه شامل سه ﺑﺨﺶ
اصلی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺘﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، اﮐﺘﺎن‌اﻓﺰا و اﺣﯿﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ است که ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و راه‌اﻧﺪازی
ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ نفتا
(NHT ) ﺗﺎﻣﯿﻦ‌ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮراک ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺰﯾﻦ‌ﺳﺎزی، در ﺑﻬﻤﻦ ۹۵ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری شد و از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ بخش‌های اکتان‌افزا (OCT) و احیا نیز در سرویس قرار گرفتند و در ادامه، تجهیزات واحد
Utility
از جمله آب شیرین‌کن‌ها، برج‌های
خنک کننده و مخازن ذخیره طرح در سرویس قرار گرفت
.

با راه‌اندازی واحد بنزین‌سازی طرح،
روزانه
۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮرو ۵ به
تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس افزوده شد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ فرآورده ﺑﻨﺰﯾﻦ این ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
۱۲,۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز افزایش یافت.

در ادامه تکمیل و راه‌اندازی واحدهای
این پروژه بخش ﺗﺼﻔﯿﻪ هیدروژنی ﻧﻔﺘﺎی سبک
(LNHT) واحد ایزومریزاسیون نیز در پایان اسفند سال ۹۶ تکمیل شد که همراه با واحدهای بنزین‌سازی با حضور رئیس‌جمهور در
اسفند سال
۹۶ به طور رسمی به بهره‌برداری رسیدند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180262/راه-اندازی-واحد-تصفیه-هیدروژنی-نفت-گاز-پالایشگاه-بندرعباس