به گزارش بورس‌نیوز، بازار پول و سرمایه از
دیرباز رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته زیرا با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه مردم از بورس خارج و به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود و سرمایه‌گذاران
باید تشخیص دهند که کدام بازار جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد.

اکنون نیز به
دلیل افزایش حجم نقدینگی در بازار سرمایه انتظار می‌رود که شورای پول‌واعتبار
افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار دهد.

علی اصغر خبیری مدیرعامل کارگزاری
ایساتیس پویا در همین خصوص به بورس‌نیوز گفت: افزایش سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی موجب
خروج نقدینگی از بورس نخواهد شد.

وی ادامه داد: با افزایش سود سپرده‌های بانکی از
۱۵ به ۲۰درصد، ۱۲۰۰ میلیارد تومان باید به سود سپرده‌ها تعلق گیرد که با انتقال
این وجه به بازار سرمایه یا حتی بازارهای طلا و ارز نیز انها دچار مشکل می‌شوند به همین
دلیل برای حفظ سپرده‌های بانکی بحث افزایش سود سپرده‌ها مطرح می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر
شورای پول و اعتبارهیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نگرفته است، گفت:
هرگونه تصمیم غیر کارشناسی در این زمینه موجب سرریز پول‌ها از سوی بانک‌ها به
بازارسرمایه شده و به‌تبع آن مشکلاتی برای این بازار ایجاد خواهد شد.

خبیری با اشاره به اینکه اکنون شرایط بازار
سرمایه برای نقدینگی بسیار جذاب است، گفت: افزایش سود سپرده‌های بانکی در کوتاه
مدت تاثیری در بازار سرمایه نخواهد داشت اما در میان مدت ممکن است برخی از
سهامداران منابع خود را به بانک‌ها منتقل کنند که در نهایت به یک نقطه تعادل دست
خواهیم یافت و مشکل جدی برای بازار‌سرمایه ایجاد نمی‌شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180223/نقدینگی‌زایی-1200-میلیاردتومانی-در-ازای-رشد-5درصدی-سود-سپرده-بورس-در-انتظار-تصمیم-شورای-پول‌و‌اعتبار