به گزارش اخبار بانک، طبق برنامه اعلامی ، قرار است بلوک ۵٫۲۴ و ۲۱٫۹۵ درصدی از دو شرکت بورسی لیزینگ صنعت و معدن و قند پیرانشهر روانه میز فروش شود.

به این ترتیب ۸ مهر ، شرکت نوآوران مدیریت سبا بیش از ۱۰۴ میلیون و ۸۵۴ هزار سهم “ولصنم” را به قیمت پایه ۱۹۰ تومان و به صورت نقد عرضه می کند تا در صورت فروش از ترکیب سهامداری این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومانی خارج شود.

همچنین ۲۷ مهر شرکت توسعه کشت وصنعت ملی که مالک اصلی و ۲۱٫۹ درصدی “قپیرا” بشمار می رود ، بالغ بر ۴۳ میلیون و ۹۰۱ سهم را به قیمت ۱۱ هزار و ۷۴۳ ریال عرضه خواهد کرد تا با انجام معامله از این شرکت ۲۰ میلیارد تومانی بیرون رود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63213/زمان-شرایط-عرضه-بلوکی-دو-شرکت-بورسی-اعلام