به گزارش بنکر (Banker)، در مقطع کنونی از مهم‌ترین تصمیماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید اتخاذ کند، نرخ سود بانکی است.


* سهم و ترکیب سپرده‌ها

 

 

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/233091/۱۷-سال-سپرده‌گذاری-مردم-در-بانک‌ها-بررسی-شد