در ادامه مهرداد تقی زاده دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تأکید
کرد: این دستور جلسه مجدد به کارگروه بازگردد و در جلسه فوق‌العاده بعدی مورد
پیگیری قرار گیرد. به علاوه در کارگروه چند موضوع دیگر شامل خطرات مسیر جاده‌ای،
احتمال جایگزین شدن مسیر ترکیه در صورت کاهش حجم صادرات و ترانزیت مواد نفتی عراق،
همچنین سوانح احتمالی در مسیر مرز به ایستگاه راه‌آهن باید مورد بررسی قرار گیرد و
شرکت راه‌آهن نیز نظر نهایی خود را آماده ارائه کند.

در ادامه عنوان شد که مسیر ترانزیت محمولات نفتی عراق به کشور‌های
حاشیه خلیج‌فارس از طریق بنادر امام خمینی(ره)، ماهشهر، عباس و برای ترانزیت به
افغانستان از مرز شمتیغ انجام می‌شود. همچنین مطرح شد که با توجه به بازدهی پایانه‌های
حمل ترکیبی مراغه، پایانه‌های حمل ترکیبی نقده و کرمانشاه از پتانسیل بالایی
برخوردار هستند که در صورت تضمین بار از سوی شرکت راه‌آهن شرکت‌هایی آماده سرمایه‌گذاری
در این دو پایانه هستند.بررسی پیشنهادات شرکت راه‌آهن برای تامین ناوگان ریلی مورد
نیاز کشور

۳- شرکت ایران-روسی تولیدکننده
ناوگان ریلی که با هدف تولید برای بازارهای جهانی شکل گرفت تا
۱۴۰۰ نسبت به تأمین ۹ هزار واگن و ۱۰۰ دستگاه لکوموتیو باری از طریق تأمین‌کنندگان داخلی اقدام نماید اما
به‌شرط اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هر روش ممکن تأمین مالی کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180197/صرفه‌جویی-حاصل-از-تأمین-ناوگان-ریلی-در-اقتصادی-ملی-نسبت-به-تولید-بیشتر-است