به
گزارش بورس نیوز، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در چندماه اخیر موجب کوچ نقدینگی
سرگردان از بانک ها به سوی بازار ارز و طلا شد که به تبع آن نرخ طلا و ارز افزایش
زیادی را تجربه کرد و مشکلاتی را برای بانک ها نیز بوجود آورد اما اکنون دولت با
بازگرداندن نرخ سود سپرده‌های یکساله به
۲۰ درصد تصمیم دارد که بار دیگر پول‌های سرگردان را به سمت بانک ها جذب
کند که باید دید آیا اجرای این تصمیم توسط دولت می تواند موجبات کاهش نرخ ارز و
طلا را فراهم کند یا خیر؟

 در این خصوص سید کمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به بورس‌نیوز گفت: بانک مرکزی باید درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود، موجب انباشت سپرده
دربانک ها می شود، افزود: اگر براساس بررسی های بانک مرکزی، بانک ها می توانند
پاسخگوی این حجم از نقدینگی باشند و سودهای آن را در زمان مقرر پرداخت کنند باید سود
سپرده ها افزایش یابد.

سیدعلی با بیان اینکه اکنون نقدینگی در بازارهای بورس،مسکن،
اوراق، طلا و سکه سرگردان است، ادامه داد: با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی ورود
نقدینگی به بازار ارز و سکه کاهش می یابد که این امر در کنترل این بازارها و کاهش
نرخ طلا و سکه موثر است.

وی با اشاره به اینکه که این امر در کشور ترکیه نیز انجام شده
است، تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی یکی از روش های موثر جهت کنترل بازار و عدم
گرایش به خرید ارز محسوب می شود .

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید برای کاهش یا افزایش نرخ سپرده
های بانکی باهدف هدایت نقدینگی سرگردان به یک بازار مناسب تصمیم گیری کند اما در شرایط
فعلی اقتصاد کشورافزایش نرخ سود سپرده به کنترل بازار ارز و کاهش نرخ آن کمک شایانی
می کند زیرا با اجرای این تصمیم نقدینگی موجود در این بازار کاهش می یابد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180024/بالارفتن-فتیله-بانکی-سود-سپرده-برای-جذب-نقدینگی-بازپرداخت-سود-چالش-بانک‌ها