وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مشتریان خودرو و خودروسازان کشش این افزایش قیمت را خواهند داشت یا خیر گفت: قیمت چیزی جز عرضه و تقاضا و قیمت مواد اولیه نیست و یک جزء را نمی‎توان از یک کل ارزیابی کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: برای ارزیابی درخصوص بالا بودن یا مناسب بودن قیمت تمام شده قطعات خودرو نیاز است تا بررسی های کارشناسانه و جامعی در این زمینه صورت پذیرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180088/کیلومتر-قطعه‌سازان-تایمر-ندارد-داغی-ترموسات-خودرویی‌ها