به گزارش بنکر (Banker)،  واردات طلا (ساخته شده) نیز بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/233046/واردات-بدون-محدودیت-ارز-و-طلا-به-کشور