به گزارش بورس نیوز، انتخابات جنجالی سال ۲۰۱۶ در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا همچنان افکار عمومی را کمتر از هفت ماه مانده به جدایی، دو دسته کرده است. ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در داخل و در بروکسل به دنبال جلب حمایت برای طرح خروجش است.

ترزا می ایده رفراندوم دوم برای خروج از اتحادیه اروپا را رد کرده است اما کمپین موسوم به “رای مردم” با این طرح که آیا هرگونه‌ توافقی که نخست‌وزیر قادر به رسیدن به آن است باید پذیرفته شود یا خیر، توانسته تا حمایت‌ برخی از مقام‌های پارلمانی را به دست آورد.

این کمپین در گزارشی تاکید کرد، پارلمان یک سری فرصت‌ برای ترغیب یا اجبار دولت به برگزاری یک رفراندوم در اختیار دارد. جان کر، نویسنده ماده ۵۰ مربوط به بند خروج از معاهده لیسبون اتحادیه اروپا که ترزا می با استفاده از آن در مارس ۲۰۱۷ اقدام به خروج کرده است، گفت: “هنوز فرصت باقیست.”

این کمپین با استناد به نتایج نظرسنجی “یو گاو” تاکید کرد تعداد حامیان برگزاری رفراندوم دوم بیش از تعداد مخالفان آن است. در این گزارش شش سناریو که پارلمان طبق آن می‌تواند به جنگ دولت برود، ذکر شده است؛ از روندهای فنی گرفته که طبق آن رای‌گیری در پارلمان برای تایید طرح می به رای‌گیری مردمی تبدیل شود، تا عزل دولت او و برگزاری انتخابات جدید.

به گزارش ایسنا، طبق این گزارش، ترکیب عملکرد پارلمان برای برگزاری رای‌گیری معنادار با عدم وجود اکثریت قابل اعتماد برای دولت ترزا می بدین معناست که اعضای پارلمان می‌توانند نقشی اساسی  در بررسی هرگونه توافق و رد آن ایفا کنند. دولت می پذیرفته است تا قانونگذاران بریتانیایی نظر نهایی را درباره طرح خروج ارائه دهند اما طرح مذاکراتی او به شدت با انتقاد اعضای حزبش روبرو شده است و مشخص نیست که آیا او بتواند نظر موافق قانونگذاران را جلب کند یا خیر. با این حال ترزا می مصمم است که حتی بدون رضایت پارلمان هم به خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا اقدام کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180135/برگزیت-دوم-در-راه-است