به گزارش بنکر (Banker)،احمد صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره آثار اجرای حدود ۸۰ درصد از بندهای برنامه اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران بر بهبود روابط بانکی و نرخ ارز به فارس گفت: این مساله تاکنون هیچ اثر مثبتی نداشته است زیرا اگر موثر بود وضعیت اقتصادی کشور نباید به شرایط می رسید.

منبع خبر: http://banker.ir/news/233008/FATF-اثر-مثبتی-بر-روابط-بانکی-نداشت