به گزارش اخبار بانک، در پی ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که از ۵۹ روز دیگر اجرا می شود ، علاوه بر ۷ معاون وزارت صنعت ، سه عضو هیات عامل بانک مرکزی هم رفتنی شدند.

این سه نفر شامل حسین یعقوبی ، حسین نقره کار شیرازی و بهمن مسگرها که به ترتیب معاون بین الملل ، حقوقی و پارلمانی و معاون اداری و مالی بانک مرکزی هستند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63129/سه-معاون-بانک-مرکزی-هم-رفتنی-شدند