به گزارش بنکر (Banker)،مصرف آب تابستون و زمستون نداره. آب سالم و قابل شرب، مسیر دور و درازی را طی میکنه و بدست ما میرسه، باید راه های مصرف بهینه را یاد بگیریم، برای این کار هم بهترین راه مراجعه به مردمه.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232986/یک-قطره-کمتر-بانک-ایران-زمین