به گزارش بنکر (Banker)، علی دیواندری در یادداشتی آورده است: در خصوص نرخ سود، باید توجه داشت ما بر روی لبه تیغ حرکت می‌کنیم و در شرایطی قرار داریم که تصمیم‌گیری در قبال نرخ سود بسیار بغرنج است و هر تصمیمی برای تغییر نرخ سود می‌بایست به همه جوانب و تبعات ناشی از آن توجه نماید.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232973/تصمیم‌گیری-در-قبال-نرخ-سود-بسیار-بغرنج-است