به گزارش بورس نیوز، سید جواد حسینی‌کیا
با تاکید بر این که طرح رفع ممنوعیت واردات با هدف بهبود وضعیت بازار مطرح شده
است، افزود: بر اساس این طرح، واردات خودرو به صورت محدود انجام خواهد شد و تمام
فعالیت واردکنندگان به صورت شفاف رصد خواهد شد.

وی در پاسخ به این که پیش از این
نیز واردکنندگان پیشنهاد واردات با تکیه بر منابع ارز تحت اختیار را مطرح کرده
بودند و چرا این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفت، اظهار کرد: ممنوعیت کامل واردات
خودرو در گذشته به مصلحت نظام بود و اعتقادی به واردات وجود نداشت اما در حال حاضر
شرایط تغییر کرده و با هدف کاهش التهابات قیمتی، واردات خودرو به صورت محدود و با
ارز آزاد آزاد خواهد شد تا بازار را به تعادل برساند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179989/تمام-فعالیت-واردکنندگان-خودرو-به-طور-کامل-رصد-می-شود