به گزارش بنکر (Banker)، نگهداری اموال و اشیای گران قیمت به روش های سنتی ممکن است مخاطراتی به همراه داشته باشد، اما استفاده از روش های مدرن، اطمینان خاطر جدی برای صاحبان این اموال خواهد داشت.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232954/ویژگی-های-صندوق-اجاره-ای-بانک-ملّی-شرایط