به گزارش بنکر (Banker)،عبادی نماینده دادستان تهران در ابتدای این جلسه در خصوص محکومیت های سابق باقری در مجتمع اقتصادی گفت: این شخص در ۱۶دی ماه ۸۸ از شعبه ۱۱۹۹ مجتمع اقتصادی، با شکایت بانک مرکزی و بانک ملی، کشاورزی و سپه به ۱۳ ماه حبس و رد مال ۷۵۱ میلیارد در حق بانک ملی، بیش از ۹۸ میلیارد در حق بانک کشاورزی، و بیش از ۲۳۷میلیارد در حق بانک سپه محکوم شده است.
وی افزود: متهم نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پس از تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر حکم صادره را تایید و مبالغ را از ریال به دلار تبدیل کرده است. متهم پس از تایید حکم ، سه مرتبه اعاده دادرسی انجام داده است که در مرحله‌ی اول شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان، اعاده دادرسی را رد کرد.
نماینده دادستان افزود: در مرحله دوم شعبه ۷۰ تجدید نظر حبس را به جزای نقدی تبدیل و ارقام را در خصوص رد مال تصحیح کرد. در مرتبه سوم، شعبه ۳۸تجدید نظر استان تهران اعلام کرده که کیفرخواست به ریال بوده و شکات هم اعتراضی در این خصوص نداشتند و دادگاه تجدید نظر، بدون درخواست شاکی یا دادستان حق افزایش مجازات را ندارد و دادگاه بدوی راجع به دریافت تسهیلات به دلار نظری نداشته است.
به نوشته  مهر،نماینده دادستان تهران در خصوص ضمانت نامه های جعلی گفت: شرکت های ضمانت خواه تماما زیرمجموعه باقری درمنی بوده است.
 

منبع خبر: http://banker.ir/news/232911/جزییات-شکایت-چند-بانک-از-باقری-درمنی