به گزارش بورس نیوز، قراردادهای آتی در اولین روز
معاملاتی، بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت ۹۰ دقیقه در ابتدای جلسه
معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۱:۳۰ با دوره عادی معاملاتی
و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد
.

براساس این گزارش، قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت
کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود، که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه
معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در
حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد
شد. لازم به ذکر است دوره پیش گشایش در سایر روزهای معاملاتی غیر از روز اول به
مدت ۳۰ دقیقه خواهد بود
.

اندازه هر قرارداد آتی زعفران پوشال معمولی نیز
همانند زعفران نگین ۱۰۰ گرم است و حد نوسان روزانه قیمت حداکثر مثبت و یا منفی ۳
درصد است که با توجه به قیمت تسویه روز قبل تعیین می شود
.

همچنین ساعت معامله این قرارداد در بازار آتی بورس
کالا از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ و پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۶ و
در آخرین روز معاملاتی از ساعت ۱۰ تا ۱۵:۳۰ است
.

سقف مجاز موقعیت های مجاز تعهدی باز برای اشخاص حقیقی
۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و برای اشخاص حقوقی ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد
معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰ درصد موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار در
نظر گرفته شده است. برای بازارگردان ها نیز این سقف ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد
معاملاتی بوده که تا ۲۰ درصد موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار قابل افزایش
است
.

اندازه تحویل زعفران
پوشال معمولی در موعد سررسید قرارداد آتی، حداقل ۱۰ قرارداد اعلام شده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179916/راه-اندازی-قرارداد-آتی-زعفران-پوشال-معمولی-از-سه-شنبه