بر اساس این گزارش، تولید تیرآهن با ۲۰ درصد افزایش به ۳۱۰ هزار تن رسید همچنین، تولید میلگرد ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار تن بود که رشد ۱۵ درصدی داشته است.

بیشترین میزان تولید محصولات فولادی مربوط به ورق گرم با تولید ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تن است که رشد ۱۶ درصدی نیز داشت.

بر اساس این گزارش، تولید ورق سرد با ۴درصد افت به ۷۸۶ هزار تن و ورق پوششدار با ۹ درصد کاهش به ۴۷۷ هزار تن رسید.

تولید آهن اسفنجی کشور نیز در ۴ ماهه اول امسال با ۱۹ درصد رشد از ۷ میلیون و ۲۴۵ هزار تن به ۸ میلیون و ۶۰۲ هزار تن رسید.

از این میزان ۳ میلیون و ۷۹۱ هزار تن سهم اسلب و ۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تن بیلت و بلوم بود. رشد تولید اسلب ۱۵ درصد و بیلت و بلوم ۱۹ درصد بوده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179891/رکوردشکنی-تولید-محصولات-فولادی-در-کشور