به گزارش خبرنگار اخبار بانک، چند ماهی است که در محافل بانکی خبرهایی در خصوص ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح شنیده می شود.

این در حالی است که تقریبا هیچ خبری درباره جزییات و دلایل این ادغام بزرگ خبری منتشر نشده و تنها اخبار کلی از چند مقام بانک مرکزی در خبرها آمده است.

اینکه چرا به یک باره تصمیم گرفته شده که پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری با یکدیگر به ادغام شوند موضوعی است که بانک ها هیچ دلیل قانع کننده ای برای آن پیدا نکرده اند.

در حالت عادی نیز هنوز هیچ کس نمی اند چگونه ممکن است پنج بانک و موسسه بزرگ که بیش از دو هزار شعبه دارند با یک بانک بزرگ دیگر که آن هم بیش از ۱۵۰۰ شعبه دارد ادغام شده و نیروهای آن نیز ریزشی نداشته باشند.

به تازگی در برخی از شعب بانک ها و موسسات درگیر در ادغام شنیده می شود دلیل اصلی ادغام سریع بانک ها و موسسات حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد، انصار و کوثر موضوعات مربوط به FATF است.

مباحث مربوط به FATF چند ماهی است که در محافل سیاسی شنیده می شود و چند باری است که در بین مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان در رفت و آمد می باشد.

باید منتظر ماند و دید که آیا ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح همزمان با تصویب FATF همراه خواهد بود یا خیر؟

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63060/ادغام-بانک-های-نظامی-پای-fatf-میان