به
گزارش بورس‌نیوز، با توجه به اینکه دولت با فرض آنکه پتروشیمی‌ها ارز خود را با
نرخ
۴۲۰۰ تومان در
سامانه نیما عرضه می‌کنند، حاضر به قیمت‌گذاری خوراک با نرخ
۳۸۰۰ تومان شده بود؛ حالاکه قرار است درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و مطمئنا با
نرخی نزدیک به بازار آزاد معامله شود، بنابراین نیاز بوده که خوراک پتروشیمی‌ها نیز
با نرخ بازارثانویه محاسبه شود.

بر همین اساس، با بررسی صورت‌های مالی ‌شرکت‌های پتروشیمی‌، می‌توان به این نتیجه رسید که چنانچه خوراک و درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها با نرخ بازار ثانویه محاسبه شود، اوضاع مالی این واحدها در سطح مطلوبی قرار می‌گیرد، اما زمان
آن رسیده که دولت در جهت صیانت از منابع نفتی‌و‌گازی و البته جلوگیری از رانت در حوزه پتروشیمی، سد محکمی در مقابل زیاده‌خواهی دلالان پتروشیمی‌ها باشد
.

حمیدرضا مهرآور کارشناس
بازارسرمایه در ارزیابی مبنا قراردادن نرخ ارز بازار آزاد برای فروش محصولات
پتروشیمی به بورس‌نیوز گفت: فروش محصولات پتروشیمی برمبنای نرخ دلار آزاد، سود فراوانی را نصیب این شرکت‌ها خواهد کرد که این امر در بلندمدت، رشد پتروشیمی‌ها را دربرخواهد داشت.

وی ادامه داد: این آزادسازی می‌تواند به عامل رشد و پیشرفت پتروشیمی‌ها بدل شود اما به شرط اینکه این واحدها تولیدات خود را با نرخ خوراک واقعی به صنایع‌پایین دست تحویل دهند.

مهرآور در پایان افزود: سودآوری حاصل از آزادسازی نباید تقسیم سود شود بلکه باید این سود به داخل شرکت و در راستای پیشرفت و توسعه طرح‌های شرکت‌ها هزینه شود .

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179870/بدل-پتروشیمی‌ها-به-کمبود-نقدینگی-و-تحریم-اعتباربخشی-به-طرح‌های-توسعه‌ای-با-تزریق-سود