برگزیت از هنگام بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، بزرگ ترین چالش را برای صنعت مالی لندن ایجاد کرده، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن و قطع دسترسی بانک ها و بیمه گران به اتحادیه اروپا شود که بزرگ ترین بلوک بازرگانی جهان به شمار می رود.

بر اساس شاخص ارزیابی مراکز مالی جهانی از سوی زد – ین در لندن که ۱۰۰ مرکز مالی را بر اساس عواملی مانند زیرساخت و دسترسی به کارکنان مجرب و باکیفیت رتبه بندی کرده است، نیویورک در مکان نخست و پس از آن لندن، هنگ کنگ و سنگاپور قرار دارند.

رتبه لندن نسبت به ۶ ماه پیش، هشت امتیاز کاهش یافته است که بزرگ ترین افت در میان مراکز اصلی مالی جهان به شمار می رود و به گفته تهیه کنندگان این تحقیق، نشانگر بی اعتمادی به پیامدهای برگزیت است.

برخی از نیرومندترین شرکت های مالی جهان از هنگام رای ۲ سال پیش انگلیس به ترک اتحادیه اروپا، به منظور حفظ روند تجاری کنونی پس از سال ۲۰۱۹، انتقال کارکنانشان را به مراکز مالی دیگر این نهاد مانند فرانکفورت، پاریس یا دوبلین آغاز کرده اند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179865/نیویورک-جذاب‌ترین-مرکز-مالی-جهان-شد