به گزارش بورس‌نیوز، حسین قضاوی معاون اسبق وزارت
اقتصاد گفت: نرخ سود متناسب با تورم
انتظاری نقدینگی را کنترل می‌کند، اما راهکار مهم کنترل نقدینگی ابزارمند
شدن بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی است و باید برای آن اوراق صادر
شود
.

وی با بیان اینکه، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
در ۱۳ سال گذشته ۶۶ برابر شده است ،افزود: پایه پولی در این مدت ۱۴ برابر، اما نقدینگی
۲۲ برابر افزایش یافته این یعنی هر واحد پولی که بانک مرکزی چاپ کرده به مراتب بیشتر
از وام و پول آفرینی در اقتصاد داشته است
.

وی ادامه داد: در ۱۳ سال اخیر بدهی بخش دولتی به
بانک مرکزی چهار برابر، بدهی دولت به بانک مرکزی دو نیم برابر و بدهی بخش دولتی به
بانک‌ها ۲۲ برابر شده که این امر نشان می‌دهد بخش دولتی به جای بانک‌ها تسهیلات
گرفته است
.

قائم مقام اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فروش سکه
به وسیله بانک مرکزی برای جذب نقدینگی بی تدبیری بود، افزود:اما بانک مرکزی به این
نتیجه رسید که باید نقدینگی کشور را که بخشی از آن محصول پرداخت ۳۵ هزار میلیارد
تومان به طلبکاران موسسات مالی و اعتباری بود با سیاست فروش سکه جمع کند
.

قضاوی خاطرنشان کرد: اگر مقررات از ابتدا درست
نباشد نباید وسط بازی قاعده را به هم بزنی و اگر سیاست‌ها را قاعده‌مند نکنیم و
ضابطه رفتاری برای مقام دولتی و سیاست گذار پولی نگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود
.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی بالا موجب افزایش
نقدینگی می‌شود،گفت: اما با محدود کردن سود سپرده، نقدینگی کنترل نمی شود و سود
بانکی تنها یکی از اهرم‌های تولید نقدینگی محسوب می شود اما راهکار کنترل رشد نقدینگی
محدود کردن این سود نیست
.

معاون اسبق وزارت اقتصاد درباره تاثیر نقدینگی بر
اقتصاد کشور نیز گفت: نباید پول بدون پشتوانه چاپ شود و باید به ورود سرمایه به
کشور در این زمینه توجه کنیم
.

وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی حتی در کشورهای پیشرفته
اگر پیش از رشد اقتصادی باشد موجب تورم می‌شود،ادامه داد: از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۶
نقدینگی ۲۲ برابر شد که مجموع نرخ تولید و خدمات یک و چهار دهم افزایش یافته است
.

قضاوی اضافه کرد: رشد نامناسب نقدینگی در مقایسه با
رشد اقتصادی تورم زا و مخل فعالیت‌های اقتصادی است
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179874/افزایش-54-برابری-بدهی-دولت-به-بانک‌ها