۱- گمرک ج. ا. ا. مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.

تبصره: ارسال اطلاعات پروانه صادرات به بانک مرکزی توسط گمرک به منزله دریافت تعهدنامه موضوع بند «۱» از صادرکننده توسط گمرک ج. ا. ا. است.

تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.

الف‏‏‏- واردات خود در مقابل صادرات خود
ب‏‏‏-‏‏ واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات
ج‏- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
د. ‏‏‏- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز
هـ‏‏‏- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها
تبصره: صادرکنندگان کالا‌های پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفاً با تأیید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از بند‌های “الف” و “ب” خواهند بود.

– گمرک ج. ا. ا. عبارتند از: مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: تمدید کارت بازرگانی و جوایز و مشوق‌های صادراتی، سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، وزارت امور اقتصاد و دارایی عبارت است از معافیت‌های مالیاتی.

۶- بانک مرکزی موظف است به صورت هفتگی، تمام اطلاعات تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان را به تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی ارسال کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179801/ابلاغ-دستورالعمل-برگشت-ارز-حاصل-از-صادرات-کالا-به-چرخه-اقتصادی-کشور