به گزارش اخبار بانک به نقل از فارس، به نظر می‌رسد تحولات بازار ارز در چند ماه گذشته تا حدی بر ترکیب سپرده‌های بانکی اثرگذار بوده است.

ارقام سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد، نسبت سپرده‌های بلند مدت به کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته از ۵۳٫۶ درصد به ۵۰٫۵ درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۵۲٫۱ درصد به ۲۷٫۴ درصد افزایش یافته است. همچنین حجم سپرده‌های دیداری از ۹٫۶ درصد به ۱۰٫۵ درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر در ۴ ماهه امسال از حجم سپرده‌های بلند مدت ۹۶۰۰ میلیارد تومان کاسته شده و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه مدت  ۵۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان افزوده شده است. همچنین به سپرده‌های دیداری ۲۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان و به سایر سپرده‌های غیردیداری ۶۹۷۰ تومان اضافه شده است.

به نظر می‌رسد تحولات بازار دارایی‌ها تا حدودی بر ترکیب سپرده‌های بانکی تاثیرگذار بوده است.

* ارقام به میلیارد تومان

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63012/کاهش-۱۰-هزار-میلیارد-تومانی-حجم-سپرده-های-بلند-مدت-بانکی