به گزارش بورس‌نیوز ، گمرک اعلام کرد:
بر اساس تبصره ماده
۴ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه
ها ودستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می شود
.

همچنین وزارت صمت موظف
است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون وجداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات
را قبل از پایان هر سال ،برای سال بعد وتغییرات موردی آنها را طی سال، پس
ازنظرخواهی از دستگاههای ذیربط واتاق بازرگانی ضمن منظور کردن
حقوق کسب شده تهیه وپس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179798/وزارت-صمت-متولی-صدور-کلیه-بخشنامه‌های-صادرات-و-واردات-کالا-شد