به گزارش بورس‌نیوز، معمولا
هرگونه تصمیم و یا تغییر در بازار های چین و آمریکا به افزایش و یا کاهش قیمت
کالاها در سطح جهان منجر می‌شود در چند روز اخیر نیز تقابل استفاده از ابزارتعرفه
بین اتحادیه اروپا و آمریکا نیز موجب کاهش قیمت جهانی فلزات شد که این امرعواقبی
را برای بازار ایران نیز به همراه داشته است.

کیوان جعفری طهرانی کارشناس
بورس‌کالا به بورس‌نیوز گفت: چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انواع فلزات و
خاک‌های نادر در جهان است.

وی با اشاره به جنگ
تجاری آمریکا و چین گفت:
تقابل دو ابرقدرت اقتصادی جهان مهم‌ترین
عامل برای کاهش قیمت جهانی فلزات محسوب می‌شود.

کارشناس بورس کالا تعطیلات بلندمدت در چین را یکی دیگر ازعوامل کاهش قیمت
جهانی فلزات دانست و تصریح کرد:
این کشور تعطیلات یک هفته
ای به مناسبت آزدسازی ارتش ملی را در پیش رو دارد .

جعفری طهرانی با تاکید براینکه چین بزرگترین مصرف کننده صنایع معدنی
ایران است،افزود: لذا با کاهش قیمت این مواد درچین، ایران هم دچار کاهش قیمت می
شود که تجربه سال های قبل نشان می دهد در این ایام تقاضا برای خرید فلزات کاهش می
یابد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179757/سرخی-آتش-جنگ-تجاری-آمریکا-و-چین-بر-محصولات-فلزی‌ها