به گزارش اخبار بانک، بررسی روند معاملات سهم نشان می دهد عمده خریداران سهم حقوقی ها هستند. میانگین خرید سه ماه اخیر حقوقی ها در این سهم ۲۰٫۶ میلیون سهم بوده در حالیکه حقیقی ها فقط ۸٫۶ میلیون سهم خریده اند. 

 دلیل اقبال بازار به این سهم ، تغییرات بنیادی خوبی است که در حال وقوع است. 

 بانک صادرات گزارش سه ماهه خود را منتشر کرد و بر اساس آن طی سه ماه نخست سال توانست مبلغ ۹۱۱۸ میلیارد ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶۲ درصد رشد داشته است. درامد های این بانک از جمع درامد های مشاع و غیر مشاع حاصل می شود که در هر دو بخش طی سه ماه نخست سال شاهد رشد بودیم.

بررسی صورتهای مالی سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۹۷ بانک صادرات نشان می دهد که جمع درآمدهای مشاع این بانک طی سه ماه نخست سال مبلغ ۳۳۹۷۳میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه رشد ۲۳ درصدی داشته است. 

همچنین جمع درآمد های غیر مشاع این بانک نیز طی سه ماه نخست سال بالغ بر ۸۶۷۲میلیارد ریال شده که ۸۵ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه خاطر نشان می کند.  

بانک صادرات در پایان دوره سه ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۷ به مبلغ ۹۴۷۸میلیارد ریال زیان خالص دست یافت که نسبت به مدت مشابه با افت ۱۸ درصدی همراه شده است. 

«وبصادر» در پایان دوره سه ماهه مبلغ ۱۶۴ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرد.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/62981/رشد-۱۰۲۶-درصدی-درآمد-های-بانک-صادرات