به گزارش بنکر (Banker)، داوود دانش جعفری در همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷، با بیان اینکه در دوران پیشین، در شرایطی که با اقتصاد ایران با رونق نفتی مواجه بود، گفت: اگر ضعفی در برخی بخش ها و حوزه ها وجود داشت، به دلیل فروش بالای نفت، این ضعف ها پوشش داده شده و مشکلی حس نمی شد؛ البته اما با مشکلاتی در زمینه فروش نفت مواجه هستیم، مشکلات سایر بخش ها نیز پُررنگ تر خواهد شود و درچنین شرایطی باید با در نظر گرفتن شرایط همه بخش ها، راه حلی برای برون رفت از مشکلات ارائه شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232763/۳-راه‌حل-برای-نظام-بانکی