همچنین یک هزار و ۸۹۰ میلیاردتومان از فروش فراورده‌های نفتی مالیات کسب شده است. در این مدت ۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات با رشد ۹۸.۳ درصدی اتفاق افتاده و مسافران برای خروج از کشور ۳۰۰ میلیارد تومان با رشد ۱۷۷.۲ درصدی عوارض دادند.

به گزارش فارس، براساس این گزارش، در مجموع بالغ بر ۱۹ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم اخذ شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳.۲ درصد رشد دارد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179736/مالیات-بر-ارزش-افزوده-۱۵-درصد-افزایش-یافت