به گزارش بنکر (Banker)، علی صالح آبادی در همایش هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷ با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اهمیت پرداختن به مباحث بانکی، پولی و ارزی بیشتر شده و جا دارد که به این مباحث صورت کارشناسی و فنی پرداخته شود؛ در این میان یکی از موضوعات مهم در سیستم بانکی عدم تعادل منابع و مصارف در بانک ها است نتیجه این موضوع در اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منعکس می شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232760/کارمزد-خدمات-بانکی-باید-اصلاح-شود