به گزارش بنکر (Banker)، با این وجود در ایران همچنان شعب بانکی قارچ‌گونه رشد می‌کنند. البته تعدادی از کارشناسان عقیده دارند شعب بهانه‌ای برای زمین‌داری بانک‌هاست و آنها می‌خواهند بخشی از دارایی‌شان را تبدیل به زمین و ساختمان کنند که در ایران هر ساله ارزش آن به صورت عجیب‌وغریب رشد می‌کند. به نوشته شهروند، با این وجود بانک مرکزی بارها نسبت به حذف شعب به بانک‌ها توصیه‌هایی داشته است، با این حال نه بانک‌ها زیر بار می‌روند و نه سیستم‌های نرم‌افزاری قوی در ایران وجود دارد که خدمات بانک‌ها را پشتیبانی کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232733/ایران-رکوددار-شعب-بانکی