بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات به مشتریان دارای اطلاعات هویتی ناقص را ممنوع کرده است.

مشتریان دارای نقص اطلاعات، باید با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه پست‌بانک‌ایران اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنند و حساب‌ها پس از تکمیل اطلاعات مجدداً فعال می‌شود.

 اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی شامل نام پدر، کدملی، شماره شناسنامه، محل و تاریخ تولد و اشخاص حقوقی نیز شامل مشخصات قانونی مشابه است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179695/حساب‌های-ناقص-پست‌بانک-امروز-مسدود-شد