در این خبر هیچ گونه توضیح مشخصی برای نوع ارز پرداختی، نحوه پرداخت و نرخ وجود نداشت.

با پیگیری ها از یکی از شعب منتخب بانک ملی مشخص شد که نرخ ارز مسافرتی براساس نرخ ارز بازار آزاد است.

همچنین فقط یورو به مسافر پرداخت می‌شود و سقف و نحوه پرداخت ارز همانند گذشته است، به طوری که ارز بعد از گیت در فرودگاه به مسافر داده می‌شود و سقف آن برای سفر به کشورهای همسایه ۵۰۰ یورو و برای دیگر کشورها ۱۰۰۰ یورو است.

بر اساس گزارش فارس، در واقع تفاوت شرایط فعلی با شرایط قبل، تنها نرخ ارز است. نرخ روزانه و براساس تغییرات نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179697/جزئیات-عرضه-ارز-مسافرتی-در-بانک-ملی