به گزارش بورس نیوز، شرکت فروش اموال مازاد بانک ها
(فام) اعلام کرد: طی یک دهه گذشته، ۴۴۱ ملک به ارزش بیش از دو هزار و ۶۳۸ میلیارد
ریال از اموال بانک ملی ایران از طریق مزایده های برگزار شده توسط این شرکت متقاضی
پیدا کرده است
.

لازم به ذکر است که این شرکت با برگزاری مزایده، این
اموال را به فروش می رساند اما نگاهی به عرضه اموال مازاد بانک ها نشان دهنده
نامساعد بودن شرایط بازار برای طرف تقاضاست به طوری که طی همین مدت ۹۱۶ مورد از
اموال مازاد بانک با ارزش بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال به فروش گذاشته شده، اما
تقریبا نیمی از آنها متقاضی پیدا کرده است
.

با وجود این، پس از ایجاد رونق در بازار از سال ۱۳۹۴،
روند فروش این اموال نیز تسریع شده، به طوری که کل فروش اموال بانک ملی ایران در این
سال از ۹.۲ میلیارد ریال به ۱۷۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ و پس از آن به ۵۵۹ میلیارد
ریال در سال گذشته رسیده و در سال جاری نیز متقاضیان برای خرید بیش از ۱۷۴ میلیارد
ریال اموال مازاد بانک ملی ایران از طریق شرکت در مزایده های شرکت فروش اموال
مازاد بانک ها (فام) ابراز تمایل کرده اند و بانک ملی به منظور تسریع در خروج از
بنگاه داری و فروش اموال مازاد، این موضوع را از طریق اداره کل مدیریت و فروش
اموال تملیکی و مازاد خود نیز پیگیری می کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179612/فروش-۴۴۱-ملک-بانکی-در-10-سال-گذشته