به گزارش بورس نیوز، محسن دلاویز مدیرعامل شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت با بیان لزوم
تداوم فعالیت
ها در زمینههای مختلف مرتبط با اصلاح الگوی مصرف سوخت به ویژه بنزین گفت: پیشبردن اموری که فرابخشی است و چند دستگاه در اجرای آن
نقش دارند، آسان نیست اما شرکت بهینه
سازی مصرف سوخت با تمام توان، راهکارهای مرتبط با بهینهسازی مصرف بنزین را دنبال میکند.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیرعامل
شرکت ملی پالایش و پخش به منظور بررسی راهکارهای همکاری در بهبود اصلاح الگوی مصرف
سوخت، بهبود عملکرد در فرآیندهای پالایشی را از جمله این راهکارها برشمرد و افزود:
میزان قابل
توجه مصرف و هدررفت زیاد انرژی در کشور در بخشهای مختلف از جمله حمل و نقل، ساختمان و … قابلقبول نیست.

دلاویز خاطرنشان کرد: در چند ماه اخیر، در بخش
ساختمان، جلسات مختلفی را با نهادهای مرتبط از جمله نظام مهندسی برگزار کرده
ایم و در بخش حملونقل هم فعالیتهای مرتبط با نوسازی ناوگان ادامه یافته و حتی منتهی
به امضای قراردادهایی نیز شده است.

وی افزود: همچنین شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با تمرکز بر پنج استان پرمصرف کشور،
نشست‌های مفیدی با استانداران و نهادهای مرتبط استانی برگزار کرده است
.

دلاویز با تاکید بر ضرورت پیگیری تفاهم‌نامههای امضا شده شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، خواهان ارائه گزارش پیشرفت هر یک
از تفاهم‌نامه
ها شد و گفت: برای امضای هر تفاهم‌نامه، وقت و انرژی صرف میشود بنابراین باید میزان پیشرفت کار هر تفاهم‌نامهو نتایج آن مشخص شود.

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با اشاره به رونمایی از سایت جدید
شرکت بهینه
سازی مصرف سوخت، تاکید کرد: ماهیت وظایف این شرکت اقتضا میکند ارتباط خوب، مستحکم و پایداری با بیرون از شرکت
برقرار شود و شفافیت و روزآمد کردن در اطلاع
رسانی مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از پیشنیازهای فعالیتهای فرهنگی، دسترسی به بستر الکترونیکی مناسب و
کارآمد است که با بارگذاری سایت جدید این شرکت، چنین امکانی نیز فراهم شده است
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179616/بهبود-عملکرد-فرآیندهای-پالایشی-راهکار-کاهش-مصرف-بنزین